نوشته‌ها

جور دیگر باید دید

جور دیگر باید دید:دوستان اگر طالب موفقیت هستید ظرفیت و توانایی خود را بسنجید. دوستان بدنبال مال بزرگ نباشید.بگذارید صریح عرض کنم به جرات می توانم بگویم نود و هشت درصد از کسانیکه در این راه شکست می خورند در اول کار بدنبال مال بزرگ هستند.آ…