نوشته‌ها

حراج 4 اثر مفرغی سه هزار ساله لرستان در لندن

حراج ۴ اثر مفرغی سه هزار ساله لرستان در لندن

حراج ۴ اثر مفرغی سه هزار ساله لرستان در لندندر توضیحات مربوط به تقسیم‌بندی اشیای ایرانی عرضه شده در حراجی کریستی آمده‌است ۴ اثر مفرغی که تاریخ تقریبی آن اوایل هزاره اول پیش ازمیلاد تعیین شده، تحت عنوان "صاحب حیوانات" عرضه می‌شود. این چهاراثر شا…