نوشته‌ها

حمام وکیل یکی از اثر زیبای زندیه

حمام وکیل یکی از اثر زیبای زندیه

حمام وکیل یکی از اثر زیبای زندیه  حمام وکیل در دوره زندیه توسط کریم خان زند ساخته شد. این حمام در مرکز شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهای دوره زندیه همچون بازار وکیل و مسجد وکیل قراردارد. از قسمت‌های جالب توجه این حمام قسمتی بن…