نوشته‌ها

حمام چهارفصل جلوه اصیل هنر معماری ایران

حمام چهارفصل جلوه اصیل هنر معماری ایران

حمام چهارفصل جلوه اصیل هنر معماری ایراندر استان مرکزی ۶ موزه مردم شناسی وجود دارد که قدیمی‌ترین آنها، حمام موزه چهارفصل اراک است که جلوه هنر معماری ایران وگنجینه‌ای ارزشمند از زندگی نیاکان ایرانی استکریمی، معاون میراث اداره کل میراث فره…