نوشته‌ها

خانه حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان

خانه حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان

خانه حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهانخانه حاج آقا علی با زیر بنایی بالغ بر ۷ هزار مترمربع به عنوان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی، در قاسم آباد رفسنجان واقع شده است.این خانه بزرگترین خانه خشتی جهان است که توسط حاج آقا علی ملا زعیم در …