نوشته‌ها

خاک سفید

خاک سفید:کاربرد این خاک کاربردهای متداولی داشته چه برای ساخت یک مجموعه و یک سفیدخانه و چه برای ساخت ساختار علامت گذاری و چه برای تله گذاری!!!!!!!!!!! خاک سفید از چند روش به دست امده و در قبور مهم استفاده شده ۱- از مکانهایی که دارای خاک …