نوشته‌ها

الفبای اورخون

کتیبه های ترکی ۳۰۰۰ ساله اهر ایران با الفبای اورخون: کلید الفبای اورخون الفبای اورخون که توسط “گؤک تورک”ها (GökTürklәr)  یا “ترکان آسمانی” ایجاد شده است.یک نمونه سنگ نبشته خط اورخون که در آسیای میانه پیدا شدهکتیبه های ترکی ۳…