نوشته‌ها

تعدادی از لغات و آوانگاری کتیبه های هخامنشی و معنای فارسی آنها

تعدادی از لغات و آوانگاری کتیبه های هخامنشی و معنای فارسی آنها: ۱٫eta به معنای “این ۲٫akart به معنای “ساخته نشده ۳٫axshina به معنای “فیروزه ۴٫ati به معنای “آن سوی ۵٫ayaumani به معنای “نا آزموده ۶٫ari که کلمه آریا نیز از آن مشتق شده است به معنای” ش…