نوشته‌ها

خط مشجر

خط مشجر: خط شجری یا مشجر که به خط سروک هم معروف است قلم و خطی است که اکثرا در کتیبه ها و نسخه ها از آن استفاده می شده است.