نوشته‌ها

دالان ها در حفاری

دالان ها در حفاری دالان ها در حفاریدالان ها در کارهای مهم دیده شده اند و اکثرا دارای هدایایی هستند. توجه کنید دالان های مهم و با ارزش مانند تصویر دوم خوش تراش و آثار جای قلم و هلالی شکل بودند.پس دقت کنید دالان دست ساز نیازی ب…