نوشته‌ها

دریاچه اسرارآمیز ایران

دریاچه اسرارآمیز ایران

دریاچه اسرارآمیز ایرانتخت سلیمان و دریاچه فیروزه‌ای رنگش از دیرباز مورد توجه بسیاری از توریست‌های ایرانی و خارجی بوده است. این دریاچه اسرارآمیز را بیشتر بشناسیم.اگر اردیبهشت ماه از تهران به سمت غرب پیش برانید، مناظری جادویی در انتظار شما…