نوشته‌ها

باستانشناسی و کشف دفینه ها

,
مقدماتی بر باستانشناسی و کشف دفینه ها :حالا ببینیم چه زمینه هائی برای موفقیت باید فراهم باشه: ۱-اولاینکه آدمهای ورشکسته و گرفتار نمی تونند تو این کار موفق باشن ، شما وقتی میخواهی بری دنبال یک ثروت باد آوردۀ چند میلیاردی باید توان هزینه های…