نوشته‌ها

بررسی برخی از تل های خاکی مورد کاوش در گذشته توسط افراد برای دفینه

بررسی برخی از تل های خاکی مورد کاوش در گذشته توسط افراد برای دفینه:معمولا در مواقع حساس و جنگی مخصوصا در زمان حمله مغول حکم بر این شد که اموال و خراجی که وجود دارند رو پنهان کنند که برای پنهان کردن اموال و فرار کردن از معرکه معمولا در کف …