نوشته‌ها

نشانه های حفاری

, ,
نشانه های حفاری:قبل از شروع کردن حفاری کار رو تقسیم کنید و حتما از نفراتی با تجربه استفاده کنید ضربات نه چندان محکمی بزنید تا احتمالا به چیزی صدمه نزنید در نور کافی کار کنید خاک رو مرتب بو کنید و با عوض شدن بو از دستکش و ماسک استفاده کنید ا…