نوشته‌ها

نکته مهم در تشخیص بهتر نوع حیوان در دفینه یابی

, ,
نکته مهم در تشخیص بهتر نوع حیوان در دفینه یابی:دوستانی که به آثار و علایم حیوانی برخورد دارند در برخی موارد ممکن است به دلیل فرسایش و عوامل طبیعی نوع حیوان و جاندار به خوبی مشخص نباشد .حال در اینجا اگر مطمئن هستید که این آثار طبیعی نیست…