نوشته‌ها

دعا برای یافتن گنج و دفینه

,
دعا برای یافتن گنج و دفینه !باید این دعا را در روز پنج شنبه هنگام غروب بنویسید و سپس به گردن یک خروس سفید آویزان کرده، و آن را در محلی که گمان می کنید گنج در آنجا می باشد، رها سازید، خروس پس از مدتی بر روی جایی که دفینه وجود دار…