نوشته‌ها

طلسم دفینه و قبور از زبان و نظر سینوهه

,
طلسم دفینه و قبور از زبان و نظر سینوهههنگام شب، آن طور که شهر اموات تحت حفاظت نگهبانان میباشد وادی السلاطین نیست برای اینکه نگهبانان ومردم میدانند که ک ا هنین وقتی یک فرعون را در قبر میگذارند طوری مقبره او را طلسم میکنند که هر کس بخواهد وار…