نوشته‌ها

نشانه های دفینه ۲

, ,
نشانه های دفینه: ۱-اطراف نشانه را بررسی کن۲-به جهت راست برو۳-به جهت شرق برو۴-بازگشت در تقاطع اول۵-جایی که نقطه هست و به سمت پایین صخره را بررسی نمایید دفینه پایین است۶-اگر ساق های پیکان مساوی باشد به سمت عقب و تا محدوده ۷۰ مت…

چگونه باید بفهمیم که کدام آثار و علائم نشانه دفینه است؟

,
چگونه باید بفهمیم که کدام آثار و علائم نشانه دفینه است؟ گزیده ای از بخش آغازین کتاب نمادها و نشانه ها چگونه باید بفهمیم که کدام آثار و علائم نشانه دفینه است؟تقریبا در هر منطقه از کشورمان آثار و علائم حک شده بر روی سنگها را به شکلهای م…