نوشته‌ها

نشانه اردک یا غاز در گنج یابی

, , ,
نشانه اردک یا غاز در گنج یابی: بعد از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیدیم که علامت غاز و یا اردک با نوک به گنج اشاره می کند. در حالت عادی دم غاز یا اردک باید به سمت عقب باشد اگر دم به زمین نگاه می کند پیشنهاد می کنیم که در این صورت هر دو ط…