نوشته‌ها

نشانه جای پا و ارتباط آن با قبر

, , ,
نشانه جای پا و ارتباط آن با قبر: یک نمونه بسیار خوب از ردپا که نشان می دهد در رابطه با قبر است. اول از همه گرچه ممکن است همه قبرها مثل این باشکوه نباشد از نشانه های جای پا راست معمولا بعنوان نشانه قبر استفاده شده است. قبر در جهت مخالف …