نوشته‌ها

نشانه حکاکی های گرد ، حکاکی مربع ، حکاکی مستطیل

, ,
نشانه حکاکی های گرد ، حکاکی مربع ، حکاکی مستطیل: سه عدد نشانه است که در اراضی و مناطق مختلف کشورمان خیلی زیاد با آنها روبرو می شویم و در زمینه گنج یابی مورد بحث ترین علائم هستند این سه نشانه کدام ها هستند؟حکاکی های گرد!!! حکاکی …