نوشته‌ها

مفهوم نماد شیر سنگی

,
مفهوم نماد شیر سنگی:۱-شامل مجسمه ساروجی شیر۲ – مجسمه سنگی تراش خورده شیر۳-عکس تراش خورده شیر روی سنگ به صورت صورتک شیرشیر حیوانی درنده وحشی و بسیار خطرناک است  خلق و خوی آنرا در نظر گرفته وبه موارد زیر توجه کنیددر گذشته نماد شیر…