نوشته‌ها

نمادهایی که هدف در زیر یا کنارشان میباشد

, , ,
نمادهایی که هدف در زیر یا کنارشان میباشد: دراینجا اشاره ای به نمادهایی میشود که هدف در زیرویا نزدیک خوده نمادها میباشد مار=اگر بصورت تاب خورد ویا جمبره زده باشد که سر ان داخل جمبره خود باشدویا سر مار بصورت بریده وقطع شده باشد عقرب= اگر دم…