نوشته‌ها

هلال ماه در گنج یابی

, , ,
هلال ماه در گنج یابی(عکس)آموزشی: در هر حال علائم در گنج یابی نسبی است.ولی این موارد مورد کشف واقع شده و تجربی است.