نوشته‌ها

مفهوم علامت و سنگ نگاره (مربع با آبراه)

,
مفهوم علامت و سنگ نگاره (مربع با آبراه): مفهوم علامت و سنگ نگارهحکاکی مربع با یک آب راهمن توضیحات بیشتری در ارتباط با تصاویر زیر نمی دهم و بهتر است با دقت به تصویر نگاه کنید.پکیج شماره ۳ با توضیحات بیشتر و با استفاده از همین …