نوشته‌ها

نشانه های دفینه

, ,
نشانه های دفینه:۱- در کنارش دفینه وجود دارد۲ – علامت گمراه کننده و یا دفینه اش را برداشته اند۳ – نشانه در وردی غار است بدون تله فیزیکی و بدون زهر۴ – غار (تله فیزیکی) دارد به دیوارهای کناری دست نزن۵ – در دوره روم توسط راه…