نوشته‌ها

نکته ای قابل توجه کاوشگران دفینه

,
نکته ای قابل توجه کاوشگران دفینه:قابل توجه دوستانی که میخوان به کاوش دفینه و قبور برند این مطلب رو که سینوهه در کتابش نقل کرده رو بخونید ما وقتی میگیم با وسیله مجهز دنبال کاوش برید که کاوش بیهوده نداشته باشید برخی این واقعیت و موضوع رو قبول ندارند ا…