نوشته‌ها

شیوه دفینه گذاری یهودیان

شیوه دفینه گذاری دفینه های یهودیان:با سلام مجدد ...بعد از مدت مدیدی بعضی از مشکلات و گرفتاری هایی که داشتیم خدا را شکر تاحدودی سر و سامان داده و انشا.... از این به بعد در خدمت شما خواهیم بود. ما در همین جا اعلام می کنیم تمامی مطالبی…