نوشته‌ها

مفهوم دایره های تودرتو

,
مفهوم دایره های تودرتو:معمولا به معنی خطر و تله فیزیکی است . در طول حفاری باید احتیاط کنید.