نوشته‌ها

گنج های دوران اسلامی

گنج های دوران اسلامی گنج های دوران اسلامیموضوع امروز در مبحث گنج یابی مربوط به دفینه های اسلامی می باشد. دفینه هایی که ما از آنها در دوران اسلامی یاد می کنیم مربوط به پیشکشهای باستانیان است که معمولا با درختانی مانند چنار، زالزالک، …