نوشته‌ها

محیط دفینه گذاری

محیط دفینه گذاری محیط دفینه گذاریمحیط های دفینه گذاری دارای ویژگی هایی می باشد که باید به آنها توجه داشته باشید مثلا:وجود قلعه در محیط های دفینه گذاری الزامی است. شاید آثار قلعه از بین رفته باشد ولی موارد زیر نشان دهنده باستانی بودن م…