نوشته‌ها

حوض های ساروجی و سنگی

حوض های ساروجی و سنگی  حوض های ساروجی و سنگیباستانی در بعضی مناطق ایران به چشم میخورند که نشانه های خوبی برای زندگی در زمان باستان می باشند. لطفا این حوض ها را تخریب نکنید و به مواردی که در مورد این حوض هامی باشد توجه کنید:این حوض ها اغلب…