نوشته‌ها

امنیت جانی در دفینه یابی

امنیت جانی در دفینه یابی: امنیت جانی در دفینه یابی و کمک های اولیه:هر موقع اشیایی را پیدا کردید با دست برهنه لمسش نکنید اگر اشیاء کشف شده در یک مکان پلمپ شده هست باز کنید کمی هوا بخورد بعد داخل شوید . بدون ماسک به مناطق بسته وارد ن…