نوشته‌ها

تله های فیزیکی را بیشتر بشناسید

تله های فیزیکی را بیشتر بشناسیدنظرات موجود در مورد نمادهای خطر باید از طرف هر کس درک شده و از نمادهای مهم می باشد. یک واقعیت قبول شده است که، گنج فقط از طرف یک فرد زنده می تواند پیدا شود. مردها ، زنها ، بچه ها و هر کدام از ما هر وقت می خو…

عکس های آموزشی از تله ها ۲

,
عکس های آموزشی از تله ها ۲:دوستان در تله زیر که معروف است به تله دارتی که سابقا در فیلمی که قبلا قرار داده بودم وجود داشتدر این نوع تله که در دالان ها استفاده می شود از دیواره ها تیر هایی با پا گذاشتن روی اهرمهایی که به صورت مخفی در …

عکس های آموزشی از تله ها ۱

,
عکس های آموزشی از تله ها ۱:دوستان به یاد داشته باشید در جاهایی که احتمال تله وجود دارد حتما احتیاط نمایید و قبل از ورود به این جاهای خطرناک سعی کنید با مطالعه نوع تله ها و مشاهده و تمرین ذهنی  از قبل عکس العمل لازم برای مقابله را به یاد…