نوشته‌ها

استفاده از تکنولوژی در دفینه یابی

استفاده از تکنولوژی در دفینه یابی: در دفینه یابی مدرن در کنار علائم شناسی باید از تجهیزات پیشرفته گنج یابی نیز کمک بگیریم که مهمترینش دستگاه های نقطه زنی هستند. در عصر ما که از دانش و تکنولوژی بیشتر استفاده می شود ، در زمینه گنج یابی نیز بای…