نوشته‌ها

اصول اصلی حفاری

,
اصول اصلی حفاری: ۱٫باید ابعاد محدوده حفاری را کمی بزرگتر از نقطه اصلی برای حفاری در نظر گرفت.۲٫باید در حفاری وسایل حفاریتان کامل و از جنس و کیفیت مناسبی انتخاب شوند.۳٫بایدشکل هندسی حفاری شما به شکل مربع یا مستطیل باشد.(خیلی مهم)…