نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (شتر)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (شتر):درجه حرارت بدن شتر ثابت نیست و به آهستگی همراه با ارتفاع درجه حرارت محیط بالا می‌رود و این بدان معنی است که شتر آب بدن خود را از دست نمی‌دهد تا بدن خود را سرد نگه دارد (که این کار در انسان از طریق ع…