نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (عقاب)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (عقاب):عقاب یکی از بزرگ‌ترین و نیرومندترین پرندگان جهان است.عقابها همیشه درنده خو به نظر نمی‌رسند. عقابها سخت از خطر، مخصوصاً انسان گریزان هستند وبندرت به آدمی حمله می‌کنند. عقاب توانائی بلند کردن یک آدم کوچک اندام …