نوشته‌ها

ارتباط علایم شناسی و جانور شناسی در دفینه یابی

, ,
یک حفار خوب باید یک جانور شناس خوبی نیز باشد:دوستان یک حفار خوب باید باید اطلاعات خود را در زمینه جانور شناسی بیشتر کند.به یاد داشته باشید  خصوصیات حیوانات در تفسیر و حل معماها نقش اساسی دارد .ویژِگی هایی مانند زیستگاه حیوان ,سلاح دفاعی …