نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (قورباغه)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (قورباغه):آن‌ها پاهای بلند عقب برای پریدن و زبان بلند چسبناک برای گرفتن طعمه دارند.وکها و وزغها هر ساله به محل تولید مثل (محل تولد) خود باز می‌گردند.عموما نرها زودتر از ماده‌ها به آبگیرها می‌رسند و مح…