نوشته‌ها

ویژگی حیوانات در دفینه یابی (مار)

,
ویژگی حیوانات در دفینه یابی (مار):ویژگی مارهای غیر سمی:این نوع مارها دارای مردمک چشم گردی هستند. مارهای غیر سمی پوستی ساده دارند. این نوع مارها فرورفتگی در بین دو چشم ندارند. دارای سری گرد یا بیضی شکل،از قطر میانی بدن تا انتهای نوک…