نوشته‌ها

توضیحاتی در مورد لایه های خاک در دفینه

,
توضیحاتی در مورد لایه های خاک در دفینه:بسیاری از دوستان در مورد چگونگی و ترتیب لایه گذاری علائم موجود در زمین شبهاتی داشتند که باید عرض شود در لایه گذاریها سلایق معمار و سازنده مجموعه و هم شرایط جوی و منطقه ای و اقلیمی و فرهنگی دخیل بوده…