نوشته‌ها

چگونه در گمانه زنی ها قوی تر عمل کنیم ؟

,
چگونه در گمانه زنی ها قوی تر عمل کنیم ؟دوستان بیشتر افرادی که در این کار هستند قبل از یادگیری پایه اینکار در مرحله نخست بدنبال صرفا شناخت علایم می روند.به نظر این حقیر پایه این علم دفینه یابی از سایر علوم گرفته می شود یعنی کسی که بدنبال…