نوشته‌ها

روش مطالعه درست در دفینه یابی

,
روش مطالعه درست در دفینه یابی:دوست یکی از رموز در اینکار و کارهای دیگر روش مطالعه و یادگیری درست در اینکار است.ببینید همانطور که در پستهای قبل نیز عرض کردم نباید فقط اقدام به حفظ کردن نمود.ببینید کسانی که حفظ می کنند خیلی زود نیز از یاد…