نوشته‌ها

علامت صلیب شکسته

, , ,
علامت صلیب شکسته:ریشه ای کاملا ایرانی دارد که یه آن گردونه مهر نیز گفته می شود.قدمت آن به سالهای پیش از هخامنشیان دارد و در واقع نمادی آریائی است.این سمبل بر خلاف نظر بسیاری از مردم نشان صلح و توازن است که متاسفانه بسیاری، شاید بخاطر استفاد…