نوشته‌ها

علایم گمراه کننده

, , ,
علایم گمراه کننده:دوستان همانطور که قبلا عرض کرده بودم منطق یابی در علایم بسیار مهم است اما در بعضی موارد علایم گمراه کننده که بیشتر علایم تکمیلی هستند کمی کار را برای یافتن محل درست سخت می کنند و باعث بر هم خوردن پازل علایم می گردند در ای…

کالبد شکافی علایم …

, , ,
کالبد شکافی علایم:دوستان بحث علایم و علایم شناسی هم ساده است و هم پیچیده .علایم ها با زبان بی زبانی خیلی چیزها را بیان می کنند.حال این سوال پیش می آید آیا علایمها می توانند به غیر از مفهومی که برای یک گنجینه مهم دارند در خود مفاهیم دینی یا…

عواملی که می تواند در گمانه زنی درست علایم راهگشا باشند

,
عواملی که می تواند در گمانه زنی درست علایم راهگشا باشند:دوستان دانستن عوامل زیر در گمانه زنی های شما بسیار راه گشا است اگر آثاری را یافتید حتما با عوامل زیر مطابقت دهید ببینید با آنها هم خوانی دارد یا خیر .توجه به این عوامل در جاهایی که…

علایم مستور و پنهان

,
علایم مستور و پنهان:دوستان در این پست به یکی از مباحثی که کمتر بحث شده است می پردازیم .در گذشته برای درامان ماندن دفینه ها بعضی از علایم با مهارت خاصی توسط استادان سنگ تراش به نوعی استتار میشد که فقط با تیزهوشی و نکته بینی می شود ای…

تقسیم بندی علایم

, ,
تقسیم بندی علایم:عزیزان در منابع و کتب عربی که در مورد علایم شناسی نوشته شده اند تقسیم بندی درستی در مورد علایم انجام داده بود که توسط یکی از دوستان به فارسی ترجمه شده بود لذا لازم دانستم این مطلب را در وبلاگ قرار بدهمکلا علایم …