نوشته‌ها

نکته ای ساده اما مهم در شناسایی علایم

, , ,
نکته ای ساده اما مهم در شناسایی علایم:دوستان به یاد داشته باشید بعضی از علایم هستند که زنجیره وار همانطور که در پست پازل علایم عرض کردم به هم متصلند که برای حل این پازل باید تکه دیگر را جستجو نمود حالا دوستان حفار عزیز گاه بدنبال علایم بعدی هس…