نوشته‌ها

تقسیم بندی غارها و تشخیص طبیعی از دست کند

, ,
تقسیم بندی غارها و تشخیص طبیعی از دست کند: دوستان بدلیل اینکه در دفینه یابی یک حفار در طی جستجوهای خود ممکن است بارها با غارها مواجه شود لذا باید در مورد غارها و چگونگی تشکیل غارها و تشخیص غارهای طبیعی از دست کند اطلاعات هر چند کم داشته …