نوشته‌ها

منظور از مواد ناخالص معدنی زمین که باعث خطای دستگاه های فلزیاب می شود چیست؟

,
منظور از مواد ناخالص معدنی زمین که باعث خطای دستگاه های فلزیاب می شود چیست؟در محیطی که فلزات و مواد معدنی در زیر خاک با هم مخلوط هستند به عنوان ناخالصی (به مواد معدنی و فلزاتی گفته می شود که از نظر نوع و کیفیت با هم تضاد و مخالفت ساختاری و م…