نوشته‌ها

گمانه زنی درست تر با یافتن جواب چراها ؟

,
گمانه زنی درست تر با یافتن جواب چراها ؟دوستان طرز مطالعه در این علم را نمی دانند و فقط به صورت حفظ کردن و بدون تفکر مطالعه می کنند همانطور که قبلا هم عرض کردم این علم علم منطق یابی است و یک حفار و کسی که به دنبال این است که علایم شناسی خوبی شود با…